Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

I år har vi samlet mange spennende foredragsholdere...

I år har vi samlet mange spennende foredragsholdere...

Joakim Jardenberg, internettdebattør, sosiale medier-ekspert og blogger.

Innovation in a conservative oil and- gas industry

Joakim "Jokke" Jardenberg was named the 14th most influential technology investors in Europe by the British newspaper The Telegraph. He has also been voted the most powerful  “Twitter-Boss”. He founded the Swedish company Mind Park AB was early involved with the companies Videoplaza and Planeto. Foredragsholder: Joakim Jardenberg, internettdebattør, sosiale medier-ekspert og blogger.

Hans-Petter Aanby, CIO, SAS Scandinavian Airlines

Hva kan olje- og gassektoren lære av flybransjen?

Flyselskapet SAS er igjennom et stort omstillingsprogram for å effektivisere virksomheten og gjennomfører store kostnadsbesparelser.  Hans-Petter Aanby gjennomfører et stort program om skal redusere IT kostnadene med 50 % samt redusere bemanningen med 70 % i tillegg fornye og modernisere IT plattformen.  I denne presentasjonen vises prosessene som gjennomføres for å nå målene og hvordan endringsledelse utføres. Hans-Petter Aanby er i dag innleid som CIO i SAS hvor han gjennomfører et større kostnadskutt program.  IT kostnadene skal reduseres med 50 % og IT bemanningen skal reduseres med 70 %.  Alle avtaler skal reforhandles. Samtidig skal hele IT plattformen til SAS byttes ut og moderniseres.  Hans-Petter var tidligere CIO og leder for forretningsutvikling i Norwegian i 9 år hvor han blant annet etablerte Bank Norwegian. Han ble kåret til årets CIO i Norge av IDG/Computerworld i 2007. Foredragsholder: Hans-Petter Aanby, CIO, SAS Scandinavian Airlines

Jan Eivind Danielsen, Enterprise Architect, Bouvet

Capability Development through hands on alignment of Business & IT

We want to share Bouvet´s practical IT governance methodology that ensures a lean and agile IT function able to support The Business in acquiring and improving mission critical capabilities. The method is based on TOGAF & ITIL and was critical for Wintershall's successful take over of Statoil's Brage platform. 86 operation-critical systems was successfully replaced with a new system landscape and all historical data was transferred in 6 months. The method is now implemented as the way Wintershall Norge runs its IT operations. Foredragsholder: Jan Eivind Danielsen, Enterprise Architect, Bouvet

Jan Egil Fivelstad , CEO, Blueback Reservoir AS

Taking control of your Geoscience data environment

This presentation will show how new software technology can aid E & P companies in taking control of their Geoscience data. Client cases will show how innovative software technology has helped them to understand, clean up and monitor Geoscience data. Foredragsholder: Jan Egil Fivelstad , CEO, Blueback Reservoir AS

Kristian Nese, CTO, Lumagate (Microsoft System Center MVP)

Disaster Recovery as a Service

With focus on automation and virtualization Hatteland is able to deliver sophisticated DRaaS and IaaS services enabling our customers to secure their datacenter with a high ROI, running the latest platform on Windows Server 2012 R2. With the Azure pack and network virtualization framework our customers can easily expand their datacenter into a second site. Through combining a state-of-the-art platform and a world-class, highly secure and redundant  datacenter (EMP Secured – Tier 4), Hatteland is uniquely positioned to deliver Disaster Recovery as a service (DRaaS). Both local and global customers are already using our datacenter today, among them Omega and their customers in the oil sector. Foredragsholder: Kristian Nese, CTO, Lumagate (Microsoft System Center MVP)

Ingemar Johansen og Per Harald Pettersen, seniorrådgivere, Steria

Kompetanseutvikling som et virkemiddel for å sikre god informasjonsstyring

Olje- og gass sektoren blir kontinuerlig overvåket og kontrollert av Petroleumstilsynet (Ptil). Ptil setter krav til hvordan operatørene skal gjennomføre sine operasjoner slik at dette følger gjeldene forskrifter. Ptil´s hovedprioriteringer for 2014 er Nord, Barrierer, Risikoutsatte grupper samt Ledelse og storulykkesrisiko.  Innenfor disse områdene vil god og sikker informasjonsstyring utgjøre vesentlige krav. Foredraget vil ta for seg en standardisert modell som kan brukes for å utvikle IKT organisasjonen slik at den kan utføre oppgavene på en forskriftsmessig måte.  Metoden en basert på en europeisk standard, «e-Competence Framework», som definer livssyklusfaser og roller på en systematisk måte.  Denne modellen kan brukes for å transformere IKT-organisasjoner fra tradisjonell siloorganisering til å bli livssyklusorientert. Foredragsholdere: Ingemar Johansen og Per Harald Pettersen, seniorrådgivere, Steria

Leif Idar Langelandsvik, Manager Department of Transport Technology, Gassco

Improving the Supply Chain with IT - Pipeline Model system

Pipeline infrastructure has become more complex, and the need to mix various gas qualities has increased. A growing volume of information calls for advanced tools with good functionality and high user-friendliness. Gassco will present the pipeline management system (PMS) they use to model gas flow in real time. The PMS is one of the largest and most important system used by Gassco and is nominated for the Energy Institute (EI) award, for setting new standards of excellence and innovation. Foredragsholder: Leif Idar Langelandsvik, Manager Department of Transport Technology, Gassco

Åge Helgeland, senior rådgiver, Petoro AS

IT som pådriver for prestasjonsforbedring

Petoro har over tid jobbet med et organisasjonsutviklingsprogram for å implementere en prestasjonskultur. Prestasjonsforbedring skaper forventninger på intern arena, men også til Petoros IT leverandører. Åge Helgeland vil i sitt innlegg presentere hvordan IT kan være en pådriver for prestasjonsforbedring. Foredragsholder: Åge Helgeland, senior rådgiver, Petoro AS

Atle Hauge, Director Operations Support Solutions, Tieto Oil & Gas

DaWinci – personell-logistikk, industriløsning & økosystem

Som verdens første og mest omfattende samhandlingsløsning for offshore personell-logistikk;  transport, sporing og POB (personell ombord) administrasjon, har DaWinci siden introduksjonen i 2001 bidratt til et paradigmeskifte innenfor norsk olje og  gass. DaWinci gjorde operatørselskapene i stand til kostnadseffektivt å følge opp lovpålagte krav mht minimum opphold onshore, offshoreperioder og sikkerhetsrelaterte sertifikater gjennom deling av data, samt harmoniserte relevante arbeidsprosesser og prosedyrer. Løsningen er en de facto industriløsning på norsk sokkel, og har utviklet seg til et ‘økosystem’ innenfor domenet. DaWinci har siden oppstarten vært levert som ‘software as a service’ (private cloud), og Tieto Norway eier, drifter og supporterer løsningen. Foredragsholder:  Atle Hauge, Director Operations Support Solutions, Tieto Oil & Gas

TBA

Identity Governance and Administration in the hands of the business

Providing employees with the right access to business-critical information should be managed by the business and not IT. How can your organization provide a simpler way to manage access & identities and protect your critical systems from internal and external threats? Foredragsholder: TBA

Side bunn
Sidebunn