Hoveddel Side topp

Program

Energy World 2014

Computerworld samler for tredje gang til konferanse, messe og nettverkstreff i Stavanger. Vi har et bredt, variert og interessant program

Registreringen åpner kl. 08.00. Første foredrag starter kl. 08.45. Den faglige delen av programmet er ferdig
ca. kl. 16.00.

Torsdag 6 mars 2014

08:00

Registrering

08:45

Computerworld ønsker velkommen, ved redaktør Michael Oreld

08:50

Fellessesjon - sal 1

Innovation in a conservative oil and- gas industry Speaker: Joakim Jardenberg, comentator, social media expert and blogger. (*English)

09:20

Hva kan olje- og gassektoren lære av flybransjen?

Foredragsholder: Hans-Petter Aanby, CIO, SAS Scandinavian Airlines

09:50

Pause - mingling og besøk på stands

10:15

Parallellsesjoner Sal 2 Capability Development through hands on alignment of Business & IT

Foredragsholder: Jan Eivind Danielsen, Enterprise Architect, Bouvet

10:15

Parallellsesjoner Sal 3 Taking control of your Geoscience data environment


Foredragsholder: Jan Egil Fivelstad , CEO, Blueback Reservoir AS

10:45

Pause - mingling og besøk på stands

Våre utstillere verdt å få med seg:

11:00

Parallellsesjoner Sal 2 Disaster Recovery as a Service

Speaker: Kristian Nese, CTO, Lumagate (Microsoft System Center MVP)

(*English)

11:00

Parallellsesjoner - Sal 3 Kompetanseutvikling som et virkemiddel for å sikre god informasjonsstyring

Foredragsholdere: Ingemar Johansen og Per Harald Pettersen, seniorrådgivere, Steria

11:30

Lunsj

12:15

Fellessesjon - sal 1 Improving the Supply Chain with IT - Pipeline Model system

Foredragsholder: Leif Idar Langelandsvik, Manager Department of Transport Technology, Gassco

12:45

IT som pådriver for prestasjonsforbedring

Foredragsholder: Åge Helgeland, seniorrådgiver, Petoro AS

13:15

Pause - mingling og besøk på stands

13:30

Parallellsesjon Sal 2 - DaWinci – personell-logistikk, industriløsning & økosystem

Foredragsholder:  Atle Hauge, Director Operations Support Solutions, Tieto Oil & Gas

13:30

Parallellsesjon Sal 3 - Identity Governance and Administration in the hands of the business

Foredragsholder: TBA

14:00

Pause - mingling og besøk på stands

14:15

Parallellsesjon Sal 2 - Olje- og gasstjenester fra Skyen?

Foredragsholder: Eyvind Lund, Manager Atea Outsourcing Services

14:15

Parallellsesjon Sal 3 - Running IT in true global environment - if it works in BWO, it works everywhere (NOR)

Foredragsholder: Fritz Ekløff, Senior Vice President Corporate IT and Systems, BW Offshore

14:45

Parallellsesjon Sal 2 - Bedre kontroll over data og informasjon i verdikjeden for olje og gass

Foredragsholder: Rune Olsen og Nicolay Imset, Senior Systems Engineers, EMC

14:45

Parallellsesjon Sal 3 - Mer informasjon kommer!

15:15

Pause - mingling og besøk på stand

15:30

Fellessesjon - sal 1 - It-utfordringer i olje-og gassbransjen

Foredragsholder: Sonja Chirico Indrebø, CIO, Statoil

16:00

Svartedauen som IT-plattform

Foredragsholder: Anders Brandt, kontorist

16:00

Slutt

Side bunn
Sidebunn