Hoveddel Side topp

Computas

Computas er et norsk IT- konsulentsels­kap som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser og samhandling. Kjernekompetansen vår er systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning. Vi har unik erfaring, leverer høy kvalitet i alle prosjekter og samarbeider tett med kundene våre for å lage de beste løsningene.

Computas er et norsk IT- konsulentsels­kap som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser og samhandling. Kjernekompetansen vår er systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning. Vi har unik erfaring, leverer høy kvalitet i alle prosjekter og samarbeider tett med kundene våre for å lage de beste løsningene.
 
 Korte fakta
 • Norsk aksjeselskap
 • Eies av de ansatte
 • Etablert i 1985
 • Administrerende direktør: Trond Eilertsen
 • Hovedkontor på Lysaker
 • Omsetning 2011: 220 mill. NOK
 
Medarbeidere

 • Over 200 ansatte
 • Gjennomsnittsalder: 36 år
 • Ca. 90% har utdanning som sivilingeniør, siviløkonom, master, cand. scient eller dr. ing.  Verdier 
 • Vår kultur er basert på høy grad av involvering, og alle ansatte har deltatt i prosessen med å etablere våre tre     verdier.  • Verdiene skal virke samlende og være veiviser for alle medarbeidere.   • I verdiene ligger grunnlaget for vår motivasjon, våre valg og handlinger i den rekkefølge.
 

 

For mer informasjon: computas.com

Side bunn
Sidebunn