Hoveddel Side topp

Atea

Atea er Norge, Norden og Baltikums ledende samt Europas andre største leverandør av IT infrastruktur. Vi har en lokal forankring og har derfor samme verdensbilde og angrepsvinkel som våre kunder. Selskapet tilbyr hovedsakelig maskin- og programvareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler, og har høyt sertifiserte konsulenter både med bredde- og spisskompetanse.

Med våre ca. 6 000 ansatte, er Atea representert i over 81 av de viktigste byene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Baltikum. Konsernet er notert på Oslo Børs under symbolet ATEA.

I Norge er Atea den klart største aktøren innenfor IT infrastruktur. Hovedfokuset vårt er innenfor områdene klient, datarom, kommunikasjon og Collaboration. Vår forretning er bygget på bred innsikt i produsentenes virksomhet, nære kunderelasjoner, motiverte medarbeidere og et konstant blikk mot morgendagen.

Vi har ca.  1 500 ansatte i Norge og er lokalisert med hovedkontor i Oslo og kontorer i Hamar, Gjøvik, Fredrikstad, Larvik, Tønsberg, Kongsberg, Drammen, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Stord, Førde, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Steinkjer, Bodø og Tromsø. Med lokal tilstedeværelse, lokal kunnskap, lokal fokus og nasjonal kompetanse dekker vi store deler av Norge.

Atea har etablert syv forretningsfunksjoner som skal bidra til effektivisering og besparelser i kundens hverdag. Ateas e-handelssystem eSHOP sørger for at kundene får rask og enkel tilgang til markedets beste priser. Vi har et eget logistikksenter med konfigurerings- og resirkuleringstilbud i Växjö og et applikasjonssenter i Riga. Tett integrert med dette har vi en unik selvbetjeningsløsning for håndtering av IT-infrastruktur. Atea International Customer Center ivaretar de behov internasjonale kunder har til koordinering av IT-prosjekter over landegrenser på en profesjonell og konkurransemessig måte. Gjennom vårt finansieringsselskap gir vi våre kunder gode finansieringsmuligheter på IT-relaterte løsninger. Miljøsatsingen er stor i Atea og vi tar en aktiv rolle. Vi har etablert miljøkonsepter for våre kunder og har stort fokus i egen organisasjon.

Atea er en aktør i en sterk konkurranseutsatt bransje som krever kontinuerlig fornyelse og utvikling. Selskapet innehar betydelig kunnskapskapital i form av høyt kvalifiserte medarbeidere, arbeidsmetodikk basert på Best Practices, internasjonale sertifikater og nært samarbeid med kunder, leverandører og partnere. Dette gjør ekspertise til den konkurransefaktoren som i størst grad differensierer Atea fra konkurrentene og er selskapets viktigste suksesskriterie.

Ateas kjernetilbud er å skape forretningsmessig verdi for våre kunder, i kombinasjonen mellom en global teknologinnsikt og lokal forretningsforståelse. Våre strategiske partnerskap med markedets viktigste internasjonale teknologileverandører gjør at vi tidlig kan tilby teknologiske løsninger der dette gir verdi for våre kunder. Først når teknologien utnyttes i en ramme hvor organisasjonen og menneskene virkelig har forståelse for de teknologiske mulighetene, skapes reell, ny forretningsverdi.

Vi er åpne og direkte i vår omgangsform, noe som gjør det enklere for oss å skape dialog i virksomhetene. Vi er ”de lokale” og har derfor samme verdensbilde og angrepsvinkel som våre kunder.

For mer informasjon: atea.no

Side bunn
Sidebunn