Hoveddel Side topp

Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Våre styrker er et bredt tjenestespekter, lang erfaring og evner til kreativ problemløsning. Bouvet har over 850 ansatte og 14 kontorer i Norge og Sverige.

Forretningsidé
Bouvet skaper muligheter og effektiviserer forretningsprosesser i tett samarbeid med kunden ved hjelp av nye idéer og ny teknologi.

 

Ambisjon og mål
•Bouvets ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde kundene og medarbeiderne
•Bouvet skal være det ledende konsulentselskapet innen sine tjenesteområder
•Bouvet fokuserer på langsiktige relasjoner med kundene
•Bouvet tilbyr et tjenestespekter der etterspørselen er økende
•Bouvet skal kombinere organisk vekst med strategiske oppkjøp
•Bouvet skal forsterke posisjonen ved å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne 

Tjenesteområder
Bouvet leverer et bredt spekter av tjenester. Disse inkluderer IT-strategi, rådgivning, utvikling, integrasjon, arkitektur, søk, databaser, prosjektledelse, test,

systemforvaltning, infrastruktur, drift, ASP, ERP, business intelligence, informasjonsstyring, sikkerhet, samhandling, mobile løsninger, rike web-løsninger, digitale publikumstjenester, content management, reklame, digital kommunikasjon, flerkanalstrategi, informasjonsarkitektur, grafisk design, innholdsutvikling, kurs og sertifiseringer

Kunder
Bouvet har en meget solid kundebase. Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen privat og offentlig sektor. Vi søker langvarige forhold med kundene våre. 2/3 av kundene har vært med oss i mer enn tre år. 

Historie
Bouvet er en videreføring av selskapene Mandator AS og Cell Network AS. Disse to selskapene fusjonerte i 2001 og tok navnet Cell Network. I 2002 kjøpte Eidsvold Eiendom, et datterselskap av investeringsselskapet Firmament  AS, 100% av aksjene i Cell Network. Selskapet fikk samme høst navnet Bouvet. Bouvet ble notert på Oslo Axess i mai 2007 og på Oslo Børs i november 2010. 

Filosofi 
Vår filosofi er at nærhet til kundene er avgjørende for gode løsninger. Derfor utnytter vi kompetansen på tvers av kontorene, mens prosjektene forankres lokalt. På denne måten får kundene våre en lokal kundekontakt og prosjektleder, men tilgang til kompetansen i hele selskapet uavhengig av hvor den er lokalisert.

For mer info: http://bouvet.no/BouvetWeb/

Side bunn
Sidebunn