Hoveddel Side topp

Hatteland

Hatteland fokuserer på forskning og utvikling av ny teknologi for å kunne levere løsninger som gjør hverdagen enklere, mer effektiv og stabil.

Siden 70-tallet har vi vært kritiske til tungvinte arbeidsprosesser. Dette har ført oss til å utvikle vår egen portefølje av unike produkter og gjort oss til en verdensomspennende leverandør av teknologi, samt en nasjonal/internasjonal totaltilbyder av IT-løsninger for bedriftsmarkedet.

Hatteland Gruppens hovedkontor ligger i Nedre Vats på Vestlandet (Vindafjord kommune). Jakob Hatteland startet sin første bedrift i 1971. Pr. 2013 har Hatteland Gruppen ca. 250 ansatte og en egenkapital på ca NOK 430 millioner.

Se vårt nettsted for fyldig lesning om produkter og tjenester som Cloud Computing, Datasenter, Servicedesk, Datakommunikasjon, Videokonferanse, HW/SW salg og Konsulenttjenester: www.hatteland.com

I tillegg legges med en film som visualiserer noen av produktene og tjenestene våre: http://www.youtube.com/watch?v=K10I-Wjoxtw

 

Sosialt ansvar
I vår rolle som leverandør av tjenester og som arbeidsgiver – påvirker vi miljøet direkte og indirekte. Vi har som mål å alltid drive vårt selskap på en god måte i forhold til menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljøhensyn og antikorrupsjon. Vi jobber systematisk for å oppfylle en etisk god standard i vår daglige drift og ønsker å påvirke miljøet i en positiv retning. Hatteland er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.

 

Lokalsamfunnet
Hatteland er en stor arbeidsgiver i regionen som ønsker å bidra til bedring av utdanning og fritidstilbud i nærmiljøet. Gjennom årene har vi sponset flere aktiviteter og vi ble nettopp hovedsponsor for Nedre Vats fotballstadion. Vi evaluerer våre midler i et årlig budsjett og velger ut søknader fra lokale organisasjoner med en god strategi for vekst og utvikling.

Hatteland har opparbeidet et omdømme i bransjen som har sikret oss god tilgang på store og utfordrende arbeidsoppgaver. Hatteland har vi hatt god vekst, og vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke til oss de rette ressursene for å betjene markedet.

Blant annet er vi sentrale i regionale omdømmeaktiviteter (skole & elev tiltak m.fl.) der vi bidrar med på å sette Haugesundregionen på kartet og belyse de mulighetene regionen vår har. Dette spesielt med tanke på arbeid, men også med hensyn til familie- og fritidsaktiviteter. Resultatet er en jevn strøm av søknader.

 

FOKUSOMRÅDER I GRUPPEN

Skytjenester / IT-drift
Skytjenester og It-drift med skreddersydde løsninger tilpasset bedriftsmarkedet levert fra eget EMP-sikret datasenter bygget i fjellet i Nedre Vats. IaaS, PaaS, SaaS, public cloud, private cloud, housing, hosting, cloud computing er kjente begreper for oss.

 

AutoStore
Et revolusjonerende egenpatentert lagersystem med roboter som henter varer fra en kubekonstruksjon i aluminium. AutoStore er i bruk og selges i store deler av verden.

 

RamBase (ERP)
Komplett forretningssystem bygget for bedrifter med strenge krav til kvalitet og sporbarhet.

OM JAKOB HATTELAND SOLUTIONS (utstiller på Energy World 2014)
Selskapet Jakob Hatteland Solutions AS ble etablert i 1993, og er en videreføring av selskaper med oppstartstidspunkt tilbake til midten av 80-tallet. Vi har ca 70 ansatte lokalisert i Haugesund, Nedre Vats, Porsgrunn, Stavanger, Bergen og Åndalsnes. Som en del av Hatteland Gruppen kjennetegnes selskapet av høy teknisk kompetanse. Selskapet har mer enn 20 års erfaring med drift av egne datasentraler og kunders lokale dataløsninger. Spesielt nevnes at vår EMP Sikrede fjellhall er en av Nord-Europas sikreste (Tier 4). Her driftes datasystemer på servere basert på anerkjente industristandarder, men også på egenutviklet computerteknologi- og programvare. Store multinasjonale selskaper har flere av sine kjernesystemer i nevnte fjellhall.

Cloud Computing / ASP
Her tilbys de Cloud-løsninger kundene våre ønsker.

Våre skytjenester, også kalt Cloud Computing (Application Service Provider), er basert på kjent teknologi som Citrix og Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Vi kan også tilby en hybrid-løsning, som er en kombinasjon av skytjenester og lokal drift. Jakob Hatteland Solutions AS leverer også kommunikasjonslinjer og IP-telefoni. Kundene våre forholder seg til samme ServiceDesk uavhengig av type henvendelse.

P.t. driftes ca 8000 – 10.000 prosessorer og servere i fjellhallen. Vi har også flere datarom. Et av disse er plassert på Ullandhaug. Vi har også kjøpt opp en fjellhall av Forsvaret i Bergen.

For mer informasjon: hatteland.com

Side bunn
Sidebunn