Hoveddel Side topp

TeleComputing

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon.

Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.   TeleComputing har Europas største og mest moderne felles driftsplattform tilpasset SMB-markedet. Vi tilbyr 2.400 ulike applikasjoner til mer enn 800 bedriftskunder med ca. 50.000 brukere. De fleste av våre kunder er små og mellomstore bedrifter med alt fra tjue til flere tusen ansatte – i alle bransjer. Med våre produkter får små og mellomstore bedrifter tilgang til IT med en kvalitet og sikkerhet som normalt er forbeholdt store internasjonale selskaper. Over 95 % av våre kunder velger å forlenge sine avtaler med oss.   Våre medarbeidere har lang erfaring og unik spisskompetanse innen distribuert IT-bruk og sentraliserte driftsløsninger. Mer enn 350 personer er tilknyttet vår driftsorganisasjon, IT Service Delivery. Vi har medarbeidere med en rekke sertifiseringer ved siden av relevant utdanning og jobberfaring. Vi har også bred faglig kompetanse innen en rekke programvarer og applikasjoner som vi drifter for våre kunder.   TeleComputing leverer sammen med datterselskapet Kentor et bredt spekter av konsulenttjenester, hovedsaklig basert på tung kompetanse innenfor Microsoft .Net- og Oracle-plattformen, samt Microsoft SharePoint. Kentor besitter også tung kompetanse innenfor hele livssyklusen til en applikasjon/løsning som bl.a. omfatter systemutvikling, systemintegrasjon, tuning og optimalisering av databaser, samt support og kundebistand.  

For mer info: http://www.telecomputing.no/no/TeleComputing-Norway/

Side bunn
Sidebunn