Hoveddel Side topp

Tieto

Tieto er et IT-tjenesteselskap som leverer IT-, FoU- og konsulenttjenester.

Med rundt 18 000 fagfolk er vi blant de ledende IT-tjenesteselskapene i Nord-Europa og global leder innenfor utvalgte segmenter.
Våre hovedmarkeder er Nord-Europa, Russland og Polen. I tillegg har vi global ekspertise på enkeltområder og bransjespesifikke aktiviteter i utvalgte land.   I Tieto bruker vi vår kunnskap på tvers av bransjer, land og servicelinjer for å støtte kundene våre på best mulig måte. Våre ansatte ser etter løsninger og drar i samme retning for kontinuerlig å forbedre resultater.   Strategi
Vi er en profesjonell tjenesteleverandør hvor kunnskap og engasjement fører til gode resultater og lønnsomhet.   Samfunnsansvar
Som en ledende IT-aktør er vi opptatt av miljøet. Ved bruk av IT-løsninger kan kunder være med og bidra til bedre bruk av ressurser, for eksempel redusere reising. I Tieto har vi et bevisst forhold til miljøutfordringer i alle våre arbeidsoppgaver.   Våre ansatte skal oppleve sitt arbeid som spennende og givende, og vi tilrettelegger for utvikling for våre ansatte.   Styre og ledelse
Tietos styre sørger for å ivareta interessene til både selskapet og dets aksjonærer. Styret velges årlig av generalforsamlingen.   Den operative delen av selskapet ledes av selskapets konsernsjef. Tietos konsernsjef assisteres av lederteamet som består av selskapets finansdirektør, leder av HR, kunde- og markedssjef, leder av konsulentdivisjonen (Global Service Lines) og lederne av Tietos virksomhet i de land hvor selskapet er etablert.   Bransjeanalytikere
Tieto har dedikerte ansatte som jobber med å tilrettelegge slik at analytikere har tilgang til informasjon og nøkkelpersonell innenfor alle bransjer og sektorer.   Historie
Finske Tieto og svenske Enator fusjonerte 7. juli 1999 og ble til Tieto Enator. Den 26. mars 2009 endret selskapet navn til Tieto Corporation.  

For mer informasjon: tieto.no

Side bunn
Sidebunn