Hoveddel Side topp

EVRY

EVRY er Norges største og Nordens nest største IT-tjenesteselskap. Våre 10 000 ansatte sørger for at EVRY daglig leverer IT-tjenester fra 21 norske og 50 nordiske byer til om lag 14 000 kunder i offentlig sektor og privat næringsliv.

EVRY er resultatet av Nordens største IT-fusjon noensinne.   EVRY er tuftet på fusjonen av Norges to største IT-selskaper EDB og ErgoGroup. Denne sammenslåingen er den største IT-fusjonen i Norge og Norden noensinne, og norgeshistoriens fjerde største selskapsfusjon uavhengig av bransje.   I motsetning til andre store IT-leverandører i Norge og Norden, er EVRY basert på et sterkt norsk eierskap med lange tradisjoner i Norge og Norden. EVRY er børsnotert på Oslo Børs i Norge under tickeren EVRY. Posten Norge og Telenor er største eiere.
 
En million nordmenn bruker EVRY-tjenester hver dag
I løpet av de siste ti årene har IKT- næringen utviklet seg til å bli den tredje største næringen i Norge. Ifølge tall fra IKT Norge sysselsetter bransjen over 50 000 mennesker og har en årlig omsetning på over 160 milliarder kroner.
 
Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen både stat, kommune og helsesektoren. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på, som for eksempel: Bank og betalingstjenester og mange samfunnsnyttige tjenester.
 
Daglig brukes EVRYs tjenester av om lag 1 million nordmenn, og i løpet av en uke har så godt som hele Norges befolkning benyttet IT-tjenester fra EVRY.
 
EVRY har ansvaret for om lag en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge. Vi har et stort antall kunder både i offentlig sektor og privat næringsliv, som for eksempel: DnB, Telenor, Posten Norge, Sparebank 1 Gruppen, Statoil, Hydro, REC, Storebrand, Gjensidige, Oslo kommune, Trondheim kommune og NAV.
 
Hvorfor EVRY?
Navnet underbygger selskapets strategi for nordisk vekst og internasjonal satsing innen utvalgte områder. Navnet EVRY bærer i seg at virksomheten er godt forankret i Norge, Sverige og Norden, både på eiersiden og leveransesiden. EVRY representerer noe helt nytt og fremtidsrettet på IT-siden.  

For mer informasjon: evry.no

Side bunn
Sidebunn